Pécsi Tudományegyetem

Általános Orvostudományi Kar  /  Gyógyszerésztudományi Kar

Orientációs kisokos

<br>Orientációs Napok


Orientációs Napok

 1. Orientációs Napok programlista és regisztráció
  Az első évfolyamos hallgatók számára az Orientációs Napok 2021. augusztus 30-án és szeptember 02-án kerülnek megrendezésre. A programokon való részvétel KÖTELEZŐ, melyet kérünk, hogy a helyszínen aláírásukkal igazoljanak.


  GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR - I. emelet, (I. előadó)
  2021. augusztus 30. hétfő
  Előzetes regisztráció NEM szükséges!

  9:00 Dékáni köszöntő
  9:15 Tanulmányi Hivatal - Beiratkozással, szemeszterkezdéssel kapcsolatos legfontosabb információk
  9:45 Kérdőív kitöltés
  10:00 Magyar Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda - tájékoztató előadás
  10:15 PROFEX Nyelvvizsga Központ - tájékoztató előadás
  10:30 GYTK Hallgatói Önkormányzat - tájékoztató előadás

  Faktultatív programok szeptember 02-án, lásd a részletes programoknál.

  ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
  2021. szeptember 02. csütörtök

  Kérjük, az alábbi turnusok közül EGYET válasszon!
  Regisztráció a turnusokra

  1. Turnus - helyszín: I. emelet, (I. előadó)
  9:00 Dékáni köszöntő
  9:15 Tanulmányi Hivatal - Beiratkozással, szemeszterkezdéssel kapcsolatos legfontosabb információk
  9:45 Kérdőív kitöltés
  10:00 Magyar Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda - tájékoztató előadás
  10:15 PROFEX Nyelvvizsga Központ - tájékoztató előadás
  10:30 ÁOK Hallgatói Önkormányzat - tájékoztató előadás

  2. Turnus - helyszín: I. emelet, (II. előadó)
  10:00 Dékáni köszöntő
  10:15 Tanulmányi Hivatal - Beiratkozással, szemeszterkezdéssel kapcsolatos legfontosabb információk
  10:45 Kérdőív kitöltés
  11:00 Magyar Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda - tájékoztató előadás
  11:15 PROFEX Nyelvvizsga Központ - tájékoztató előadás
  11:30 ÁOK Hallgatói Önkormányzat - tájékoztató előadás

  3. Turnus - helyszín: I. emelet, (III. előadó)
  11:00 Dékáni köszöntő
  11:15 Tanulmányi Hivatal - Beiratkozással, szemeszterkezdéssel kapcsolatos legfontosabb információk
  11:45 Kérdőív kitöltés
  12:00 Magyar Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda - tájékoztató előadás
  12:15 PROFEX Nyelvvizsga Központ - tájékoztató előadás
  12:30 ÁOK Hallgatói Önkormányzat - tájékoztató előadás

  10:00-15:00 Standos tájékoztatás a PTE ÁOK Dr. Romhányi György Aulában


  Fakultatív programok - 2021. szeptember 02. csütörtök

  Létszámkorlátos programokra való regisztráció (mivel ezen programokon kevesebb a férőhely, így arra kérnénk mindenkit, hogy azok jelentkezzenek, akik biztosan részt tudnak venni):

  11:30-14:30 Karrier Iroda - Gólyaworkshop
  Helyszín: 401. szeminárium terem (4. emelet)

  13:00-16:00 Karrier Iroda - Gólyaworkshop
  Helyszín: 401. szeminárium terem (4. emelet)

  Regisztráció

  11:45-12:30 MediSkillsLab - Szimulációs Oktatási Központ bejárása (találkozó az aulában)
  12:45-13:30 MediSkillsLab - Szimulációs Oktatási Központ bejárása (találkozó az aulában)
  13:45-14:30 MediSkillsLab - Szimulációs Oktatási Központ bejárása (találkozó az aulában)
  Regisztráció

  12:00-13:00 Pszikon - Tanulástámogatás workshop
  Helyszín: 7. szeminárium terem (2. emelet)
  Regisztráció

  11:00-12:00 Romhányi György Szakkollégium - Legyél Te is Szakkollégista!
  Helyszín: 3. szeminárium terem (földszint)
  Regisztráció


  RÉSZLETES PROGRAMOK
 2. Tájékoztató felvett hallgatók részére
 3. 2021/2022-es tanévkezdési tájékoztató
  A tájékoztató fontos információkat tartalmaz a beiratkozás menetéről, tárgyfelvételről, orientációs napokról, a tanévnyitóról. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el.

  Tanévkezdési tájékoztató Általános Orvostudományi Kar - hamarosan
  Tanévkezdési tájékoztató Gyógyszerésztudományi Kar - hamarosan
Gólyatábor

Gólyatábor

Tájékoztató levél felvett hallgatók részére (2021.július 23-tól elérhető)

 1. Gólyatábor információk
  Tervezett dátum: 2021. augusztus 18–21., PTE Boszorkány Kollégium, 7624 Pécs, Boszorkány út 2. (A pandémiás helyzetre való tekintettel a Gólyatábor időpontja, helyszíne változhat)
 2. Facebook esemény a táborról
 3. Gólyalevél
  Hamarosan

Beiratkozás, az első <br>hetek teendői

Beiratkozás, az első
hetek teendői

Az itt közölt anyag kivonat, tippek és trükkök gyűjteménye a könnyebb félévkezdéshez - a TVSZ-t és a TJSZ-t, illetve a megadott jogszabályokat el kell olvasni!!!

 1. Hallgatói jogviszony
  - beiratkozással jön létre, a tanulmányok befejezéséig vagy kiiratkozásig/elbocsátásig él,
  - az első félévben beiratkozással, további félévekben bejelentkezéssel lehet fenntartani a Neptunon keresztül,
  - egy félév lehet aktív vagy passzív (=szünetelő)
  - bizonyos esetekben van lehetőség utólagos aktiválásra és utólagos passziválásra*
  - csak aktív jogviszony esetén: vehet fel tárgyakat/kurzusokat, kaphat ösztöndíjakat, kötelezhető költségtérítés-fizetésre, kérhet kollégiumi elhelyezést,
  - egymást követően két féléven keresztül lehet külön engedély nélkül passzív féléve,
  - amennyiben a hallgató Neptunban egymást követően 2 féléven keresztül nem jelentkezik be (állítja a soron következő félévet aktív vagy passzív státuszra), elbocsátásra kerül
  Neptun: Ügyintézés -> Beiratkozás/Bejelentkezés
 2. Jogviszony igazolás
  - adott félévre csak a szorgalmi időszak kezdetétől adható ki
  - az ügyintézőnél kell kérni
  - meghatározható, hogy milyen célból kerül kiállításra (pl. családi pótlék igényléséhez) - ezt jelezze az ügyintézőnek
  - korlátlan mennyiségben kérhető, passzív félévre is
  - csak személyesen vagy meghatalmazás ellenében vehető fel, kérésre a hallgató által meghatározott címre kiküldik
 3. Elsőéves kollégiumi jelentkezés
  A PTE EHÖK elsőéves kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatos oldala
 4. Rektori Ösztöndíj első éves hallgatóknak
  A Pécsi Tudományegyetemen idén 200 elsőéves diák kaphat százezer forintos rektori ösztöndíjat. A juttatásra pályázók közül a PTE minden karán azok kerülnek kiválasztásra, akik a legjobb pontszámmal jutnak be és első helyen jelölték meg a Pécsi Tudományegyetemet a felvételin.

  Ki pályázhat az ösztöndíjra?
  Aki a Pécsi Tudományegyetem valamely képzését 1. helyen jelölte be, a 2021. évi általános vagy pótfelvételi eljárás során, s felvételt nyert a PTE által meghirdetett olyan nappali tagozatos alap, vagy osztatlan képzésre, melyen korábban a Pécsi Tudományegyetemen nem folytatott tanulmányokat és ezen a képzésen a beiratkozás feltételeinek eleget tett.

  Hány hallgató részesülhet az ösztöndíjban?
  200 fő, 100 önköltséges és 100 államilag támogatott hallgató számára lesz elérhető a tanulmányokat segítő juttatás.

  Mi alapján választják ki az ösztöndíjasokat?
  Az érvényes pályázatok rangsorolása a pályázók által a felvételi eljárás során elért összpontszám alapján, finanszírozási formánként külön történik. Az ösztöndíj szétosztása a pályázók között Karonként a pályázók arányában, a felvételi összpontszám alapján történik.

  Mikor kapják meg az ösztöndíjat a nyertesek?
  Az ösztöndíj első, 50.000 forintos részletének kifizetése a beiratkozást követően, legkésőbb 2021. október 31-ig kerül sor. A második 50.000 forintos részlet kifizetése a 2021/2022-es tanév II. féléve bejelentkezési időszakát követően, legkésőbb 2022. március 31-ig történik meg.

  Hogyan lehet pályázni az ösztöndíjra?
  A sikeres felvételit követően a pályázatot kizárólag a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet majd benyújtani, a beiratkozási lap kitöltése után, az Ügyintézés/Kérvények menüpontban. A pályázathoz csatolni kell az Oktatási Hivatal által elektronikusan kiküldött besorolási döntés minden oldalát. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2021. szeptember 3., 24:00 óra.
 5. Évnyitó és fogadalomtétel
  Ugyan a beiratkozási lapon már egyszer aláírta magára érvényesként az első éves orvostanhallgatók/gyógyszerészhallgatók fogadalomtételét, ünnepélyes keretek között (évnyitó) azt le is kell tennie.
  Évnyitó tervezett időpont: 2021. szeptember 05. 17:00.
  Megjelenés: kb. business standard stílus (A pandémiás helyzetre való tekintettel a Tanévnyitó időpontja, formája változhat)

  Első évesek fogadalmának szövege:
  Én, <itt mondja hangosan a teljes nevét> a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi / Gyógyszerésztudományi Karának hallgatója fogadom, hogy az Egyetem és az Orvostudományi Kar rendjét betartom. Oktatóimnak és az egyetem dolgozóinak az őket megillető tiszteletet megadom. Az Egyetem hallgatójához méltó magatartást tanúsítok. Tanulmányaimat a tőlem telhető legjobb eredménnyel végzem. Fogadom, hogy a betegek emberi méltóságát tiszteletben tartom, bizalmukkal nem élek vissza, titkaikat nem fedem fel. Minden erőmmel arra törekszem, hogy az orvostudomány és a gyógyszerésztudomány legújabb eredményeivel megismerkedve művelt, jó szakember legyek.
 6. Nyilvántartott adatok
  A Neptunban nyilvántartott adatok forrása
  - hivatalos dokumentum (személyi adatok, okmányok adatai - mindent betűre pontosan úgy adjon meg, ahogy a hivatalos iratban szerepel)
  - vagy a hallgató bejelentése (pl. kapcsolattartási adatok, bankszámlaszám),
  - vagy oktatásszervezési tevékenység (tárgy/kurzusfelvétel, teljesítések, vizsgajelentkezések, határozatok, stb.)

  A Neptunban nyilvántartott adatok felhasználása szigorúan szabályozott. A hallgatón és az ügyében eljáró egyetemi személyen (oktató, tanszéki adminisztrátor, hivatali dolgozó) kívül harmadik személy csak a hallgató hivatalos meghatalmazása (pl. hozzátartozó) vagy jogszabályi felhatalmazás alapján (pl. rendőrség) férhet hozzá.

  A hallgató köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkező változást (pl. lakcím, értesítési cím, e-mail cím, hivatalos okmány) 8 napon belül jelenteni a Tanulmányi Hivatalban vagy a Neptun erre kialakított felületén keresztül.
  Neptun > Saját adatok > Személyes adatok / Elérhetőségek / Elérhetőségek
  Neptun > Tanulmányok > Képzés adatok / Féléves adatok / Tanulmányi átlagok / Mintatanterv…
 7. A Magyar Állami Ösztöndíjról
  Tájékoztató
 8. Állami finanszírozás felhasználása   Ügyrendi felelős: KTI
  Állami ösztöndíjtámogatást lehet szerezni felvétellel vagy megürült állami ösztöndíjas helyre történő átsorolással
  A támogatási idő felvétel esetén a képzési idő + 2 félév (általános orvos: 14, fogorvos, gyógyszerész: 12 félév), átsorolás esetén annyi, amennyi a megüresedett helyen még visszavolt.
  Megkezdett félévnek számít az a félév, ahol a szorgalmi időszak kezdetétől számított 30. napon a hallgató státusza aktív.
  Állami ösztöndíjas hallgató önköltségessé válik átsorolás a következő tanévtől, ha az adott tanév végén
  - az utolsó két aktív félévében (amelyben nem volt Erasmus úton) átlagosan kevesebb mint 18 kreditet szerzett vagy
  - súlyozott tanulmányi átlaga nem éri el a 3.00-t
 9. Önköltséges finanszírozás   Ügyrendi felelős: KTI
  A KTI kérdés-válasz gyűjteménye költségtérítéssel kapcsolatban
  Képzési szerződés: költségtérítéses szerződés
  Félévenkénti képzési költségtérítések
  Költségtérítés mérséklése, részletfizetési lehetőségek
  2/2018. (01.08.) számú ÁOK dékáni utasítással módosított 1/2012. (01. 02.) számú ÁOK dékáni utasítás - a költségtérítési díj megfizetésének és a költségtérítési kedvezmény igénylésének rendjéről, valamint a szigorló évben gyakorlati tanulmányokat folytató hallgatók költségtérítési díjának megállapításáról
  Önköltséges hallgató kérelmet nyújthat be állami támogatásos státusz elnyerésére (a megüresedett helyek és félévek erejéig) – figyeljék a TH weboldalt a Hírek menüponton az átsorolási pályázatokért.
  Az átsorolásról bővebb információt a Tanulmányi Hivatal – Átsorolás menüpontjában talál.
 10. Fizetendő díjak
  Vannak szolgáltatások, amelyek finanszírozási formától függetlenül minden hallgató számára fizetendő díjakkal jár: Térítési és szolgáltatási díjak - a TJSZ 1. sz. melléklete
  Mikor kell az egyes díjakat fizetni?
  - KTI által kiírt tétel esetén: a tétel a Neptunban megjelenik, befizethető - határidőhöz kötött (pl. kollégiumi díj)
  - hallgatónak kell Kiírnia a Neptunban a díjat és csak akkor tud befizetni (pl. uvdíj a vizsgára jelentkezés előtt)
  - KTI által utólag kivetett díjak - általában a felmerülést követő félév elején (pl. vizsgán nem megjelenés díja)
  Hogyan tudok díjat befizetni?: KTI weblap
  - Neptunban online befizetés (SimplePay)
  - pénztárakban
  - valutapénztárban
  - átutalással
  - diákhitel engedményezéssel
  - gyűjtőszámla használatával
  Neptun > Pénzügyek > Befizetés (Félévek = minden félév)
 11. Orvosi vizsgálat
  Egyes tárgyak/kurzusok látogatása egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgához van kötve, mivel a hallgató betegekkel, készítményekkel lép kapcsolatba.
  Az alkalmassági vizsgálatot a PTE KK Orvosszakmai Igazgatóság Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ (7624 Pécs Nyár u. 8.) végzi.

  A vizsgálat eredményeként a hallgató 1 évre kaphat alkalmas minősítést, amit a Központ a Neptunban rögzít.
  A hallgató a saját minősítésének lejárati idejét a Neptunban is megtekintheti.

  Jelentkezés a vizsgálatra:
  https://hallgatofmk.pte.hu/
  A Központ feltesz előre néhány időpontot, és ha azok beteltek, akkor tölt fel továbbiakat. Kérjük, ne hagyja az utolsó pillanatra a vizsgálatot.
  Neptun > Tanulmányok > Képzési adatok: Eü. alkalmasság érvényességi határidő
 12. Diákigazolvány
  A KTI oldala a diákigazolvánnyal kapcsolatban
 13. Bankszámla, TAJ-kártya, adóigazolvány
  Bármilyen kifizetéshez (ösztöndíj, jutalom, szerződés alapján munkadíj, túlfizetés visszautalása) szükséges, hogy a hallgató érvényes bankszámlaszámmal, TAJ-kártyával és adóazonosító jellel rendelkezzen.
  A hallgatók számára többek között az OTP is biztosít hallgatói folyószámla nyitási lehetőséget.
 14. Campus térkép és teremkódok
  Tájékozódjon egyszerűen, mikor hova kell mennie. Az ÁOK és a GYTK több campuson, számos oktatási helyiséggel működik, ezekre az egyszerűség kedvéért sokszor kódokkal hivatkozunk.
  Az ÁOK és GYTK oktatási helyszíneiről és termeiről (illetve a különböző helyen feltűntetett terem-kódok értelmezéséről) ez a dokumentum tartalmaz útmutatást.
  Amennyiben valahol teremkódot lát feltűntetve, rákereshet az adott teremre a Teremkód alapú online térkép használatával is.
Tanterv és tanrend

Tanterv és tanrend

Az itt közölt anyag kivonat, tippek és trükkök gyűjteménye a könnyebb félévkezdéshez - a TVSZ-t és a TJSZ-t, illetve a megadott jogszabályokat el kell olvasni!!!

 1. Szak, tanterv, tantárgy
  A hallgató szakra (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, biotechnológus) nyert felvételt, amelyen az oktatás az ágazatra érvényes Képzési és Kimeneti Követelmények alapján elkészített tanterv mentén folyik.
  KKK: ÁOSZ     FOSZ     GYSZ
  A tanterv tantárgyakat tartalmaz. A tantárgy az oktatandó anyag témakörönkénti lebontása. Köztük vannak kötelezően elvégzendő tárgyak, ugyancsak maradéktalanul elvégzendő kritérium követelmények, illetve olyan tárgyak széles köre, amelyekből a hallgató érdeklődése szerint bizonyos mennyiséget kell teljesítsen (a szakhoz szorosabban kapcsolódóak a kötelezően választható, más néven elektív tárgyak, az inkább kiegészítő, érdekes tudást nyújtóak a szabadon választható, más néven fakultatív tárgyak).
  A hallgató további érdeklődését kielégítendő tanulmányai kis részét más szak vagy akár kar tantárgyat felvéve is teljesítheti (áthallgatás, campus-kurzusok).
  A tárgy rendelkezik kóddal és címmel, van tantárgyfelelőse, óraszáma (előadás-gyakorlat-szeminárium részekből felépülve), és egy hozzárendelt kreditponttal, amelyet a hallgató a tárgy teljesítésekor megkap, az érdemjegyétől függetlenül.
 2. Modulok
  A tárgyak modulokba vannak rendezve:
  - a kötelező tárgyaknál orvosi szakokon Alapozó modul (1-4. szemeszter), Preklinikai modul (5-6. szemeszter), Klinikai modul (7-10. szemeszter) és Szigorló modul (11-12. szemeszter),
  - a gyógyszerész szakon: Alapozó modul, Orvosi-Biológiai Szaktudományi modul, Gyógyszerész szaktudományi modul, Szigorló modul.
  A kritérium követelményeknek nevezett tantervi egységek, a kötelezően választható (elektív) és szabadon választható (fakultatív) tárgyak mind külön-külön modulként csatlakoznak be a tantervekbe.
  Az általános orvos szakokon a kötelező tárgyas modulok egymásra épülnek, de átjárhatóak, a fogorvos szakon többnyire egymásra épülnek, a gyógyszerész szakon pedig egymás mellett futnak.


 3. Kreditpont
  A tantárgyhoz kapcsolódó kreditpont a tantárgy elsajátításához szükséges munkamennyiséget fejezi ki, az elvégzés minőségétől (érdemjegy) függetlenül. A munkamennyiség egyaránt jelöl osztálytermi és otthoni tanulási munkát is. Az ECTS ajánlások szerint egy kredit kb. 30 tanulmányi munkaórát fed le. Az ÁOK és a GYTK kb. 10-14 tanórához rendel egy kreditet.
  A kreditpont a tantárgyhoz kapcsolódik - ahogy az érdemjegy is. Minden tárgyhoz kapcsolódik kreditpont, amennyiben érdemjegyet lehet rá szerezni. A kritérium követelmények, mivel jegy nélkül, az aláírás megszerzése esetén teljesülnek, 0 kreditponttal járnak. A tárgyhoz rendelt kreditpont a tantárgy egyik fontos jellemzője.
  Tantárgykereső
 4. Tanterv, ajánlott tanterv
  A tantárgyak és azok egymásra épülése adja az adott szak tantervét.
  Az orvosszakma gyorsan változó tudományterület, azonban a hallgatók tanulmányainak teljesíthetősége miatt az adott évfolyam számára előírt tantervek nem változtathatók (csak az elérhető választható tárgyak köre módosulhat: az újonnan bevezetetteket elérhetővé tesszük, illetve mások archiválásra kerülnek).
  A tanterv egyben azt is tartalmazza, hogy a tárgyakat milyen sorrendben (mely előfeltételek teljesítése után) kell teljesíteni.
  A Kar kidolgozott egy ajánlott haladási ütemet (félévenként kb. 30 kreditnyi tárgy teljesítése), ez alapján kiad egy ajánlott tantervet, ahol minden tantervi egységnek ajánlott féléve van.
  Az ajánlott tantervtől el lehet térni (a viszonylag jelentős tárgybukási arány miatt ez gyakran be is következik: csúszás áll be), de az ajánlott tantervet követők (menetrend szerint haladók) pl. a tárgyfelvétel során előnyt élveznek.
  ajánlott tantervek: ÁOSZ2021    FOSZ2021    GYSZ2021
  Neptun > Tanulmányok > Mintatanterv / Előrehaladás / Leckekönyv
  Neptun > Tárgyak
  Neptun > Információ / Tárgy – kurzus lista
  Tantárgykereső
 5. Évfolyam, tanulócsoport
  Az évfolyam alatt az egy évben felvett, azonos szakra járó hallgatókat értjük.
  A hagyományos „harmadéves” kifejezés nehezen értelmezhető a kreditrendszerben, amelyben a hallgatók jelentős része nem az ajánlott (minta-) tanterv alapján halad, hiszen gyakori a „csúszás” egy-egy tárgy nem teljesítése miatt. Ilyenkor előfordul, hogy egy hallgató egyszerre jár a mintanterv szerint elsőéves és másodéves tárgyakra is. A kreditrendszerben a viszonylagos haladási szabadság miatt az évfolyam kifejezést ezért inkább a felvétel évére értjük: Önök a 2021-es évfolyam – és nem azt vizsgáljuk elsősorban, hogy tanulmányaikban hol tartanak.
  A nagyarányú gyakorlati oktatás miatt a TH beiratkozáskor minden hallgatót tanulócsoporthoz rendel. Az egy tanulócsoportba járó hallgatók számára az órarendben a kiscsoportos kötelező foglalkozásokat úgy szerveztük, hogy azokra óraütközés nélkül járni tudjanak. Az első félévben a kiadott tanulócsoporttól eltérni csak az adott tárgy tantárgyfelelősének engedélyével, adott félévre lehet.
  A későbbi félévekben a kurzusfelvétel során az ajánlott tanterv („menetrend”) szerint haladó hallgatók előnyt élveznek és helyüket biztosítjuk a kiscsoportos foglalkozásokon a tanulócsoportjuknak megfelelő kurzuson, de a hallgató ettől döntése és a szabad kapacitások figyelembe vételével eltérhet.
  Neptun > Tanulmányok > Képzés adatok: Tanulócsoport
 6. Tantárgyleírások (tantárgyi programok)
  A tantárgyakról részletes leírás áll rendelkezésre:
  - a tárgy meghatározó adatai (kód, cím, ajánlott tantervben elfoglalt hely, kreditpont, óraszámok, tantárgyfelelős),
  - a felvétel és teljesítés feltételei (előfeltételi követelmények, egyéb felvételi követelmény, aláírás megszerzés feltételei, vizsgakérdések),
  - a szükséges felszerelések, tankönyvek/jegyzetek
  - a tervezett óravázlat
  Ezek a leírások adott tanévre frissítve a kari hagyományok alapján részint pdf formátumú, letölthető dokumentumokba szervezve érhetők el augusztustól, részint pedig egy több szempont szerint szűrhető Tárgykereső nevű weboldalon.
  Tantárgyi programok ÁOSZ és FOSZ  GYSZ
  Tantárgykereső
 7. Tantárgyak > kurzusok (tanrend)
  A tantervben meghatározott tantárgyak anyaga a félévek során a rájuk szervezett kurzusokra járva sajátítható el. Egy-egy témakör több szak tantervében is szerepelhet, esetleg kis eltérésekkel több tantárgykód alatt – ezek mind kapcsolódhatnak azonos kurzushoz.
  A kurzusok óratartás szempontjából lehetnek tárgykurzusok (óralátogatási kötelezettséggel) és vizsgakurzusok (csak vizsgalehetőséggel). Mivel a vizsgakurzus felvételéhez adott tárgyból már legalább egyszer meg kellett szerezni a félévvégi aláírást, az első éves hallgatók kizárólag tárgykurzusokat tudnak felvenni.
  Más felosztás szerint a kurzusok lehetnek mintatantervben szereplő tárgyakhoz kapcsolódó kurzusok ill. más szakról, más képzési nyelvről, más karról (campus kurzus) felvett kurzusok.
  Egy harmadik csoportosítás szerint a kurzusok a tantárgyak által meghatározott óratípusonként jönnek létre: előadás, gyakorlat, szeminárium típusúak lehetnek.
  A karon az egy félévben meghirdetett kurzusok összessége adja az afélévi tanrendet.
  Minden tárgynál adott, hogy hány előadás/gyakorlat/szeminárium típusú óra lesz belőle. Az előadások általában egy előadás kurzus alá tartoznak, a gyakorlatokra és szemináriumokra kötelező tárgyaknál annyi kurzust (csoportot) hoztunk létre, ahány csoportból az évfolyam áll, plusz egy technikai kurzust (T0 - ténull), amely pufferként szolgál azok számára, akik a tantárgyfelelős külön engedélye alapján szeretnének egy kiválasztott kurzusra felkerülni. Választható tárgyaknál a tantárgyfelelős döntése alapján jön létre általában 1-1, de akár több gyakorlatos és/vagy szeminárium kurzus.
  Fontos, hogy minden, a tárgyhoz szervezett kurzustípusból egyet fel kell venni.
  Neptun > Tárgyak > Tárgyfelvétel
  Neptun > Információ / Tárgy – kurzus lista
  Tantárgykereső
 8. Előfeltételek, ajánlott félév
  Mikor vehető fel egy tárgy ill. a rá szervezett kurzusok:
  - a kreditrendszerben a tárgyak egymásra épülését (és így az előrehaladást) a tárgyhoz rendelt max. három tantervi egység (tantárgy), vagyis az előfeltételi rend határozza meg: mely, max. 3 tantárgy teljesítése (vagy párhuzamos felvétele esetén) lehet felvenni
  - másodsorban, inkább javaslatként és nem kizáró szabályként: mely ajánlott félévre javasolja a tantárgyfelvétel a tárgy elvégzését
  - szervezési szempontból pedig, az ajánlott félévhez kapcsolódóan: mely félévben lesz rá kurzus szervezve (meghirdetési ritmus)
  - végül technikai szempontból: az előírt létszámkorlátba a hallgató a jelentkezés pillanatában befér-e (kötelező tárgyaknál ez nem szokott probléma lenni, míg választhatóknál igen erős szűrő)
  - A kötelező tárgyak előfeltételei a tantervekben, a választhatóké a tantárgyi progamokban találhatók meg.
  Neptun > Tanulmányok > Mintatanterv: listázás után a kérdéses tárgyra kattintva a felugró ablakban a Táblázatos előkövetelmény fül
 9. Nyelvi követelmények
  A tantervek alapjául szolgáló Képzési és kimeneti követelmények a diplomaszerzést a megszerzendő kreditek és elvégzendő tárgyak mellett egyéb feltételeket is szab:
  - kimeneti nyelvvizsga követelmény: orvos szakokon angol nyelvből, gyógyszerész szakon angol vagy német nyelvből középfokú C típusú (B2) szaknyelvi záróvizsgát kell teljesíteni – ajánlott tanterv szerint a 4. szemeszter végén, de legkésőbb az abszolutórium kiállítása előtt. A szaknyelvi záróvizsga kiváltható PROFEX szaknyelvi nyelvvizsgával.
  A szaknyelvi záróvizsga szóbeli és írásbeli része a tantervekben kritérium követelményként szerepel, és bár óralátogatás nem tartozik hozzá, tárgykurzusként fel kell venni abban a félévben, amikor a hallgató letenni szándékozik őket. A vizsgákra a Nyelvi Intézetnél kell jelentkezni.
  Bővebb információ: a Kari szaknyelvi vizsga specifikáció és PROFEX oldalon
  Neptun > Saját adatok > Képzettségek > Nyelv
  Neptun > Tanulmányok > Mintatanterv > kritérium követelmények között: a szaknyelvi záróvizsgák
  KKK 8.2. pont
 10. Szakmai gyakorlatok
  A szakmai gyakorlatok a tantervekben kritérium követelményként szerepelnek, és kurzusként fel kell őket venni abban a félévben, amelyben a hallgató azt teljesíteni kívánja (illetve nyári gyakorlatoknál amely félév a gyakorlat időpontját megelőzi - lásd ajánlott félév).
  Egyes szakmai gyakorlatok teljesítése előfeltételként szerepelhet más kötelező tárgyaknál! Szakmai gyakorlatok a karon akkreditált gyakorlati helyeken végezhetőek el.
  A szakmai gyakorlatok szervezéséről ezen az oldalon talál bővebb információt: ÁOK   GYTK
  KKK 8.3. pont
 11. Testnevelés
  Az ÁOK-n és a GYTK-n a tanterv szerint 4 testnevelés tárgyat kell teljesíteni (kritérium követelmények, OTT1-4-T), illetve a hallgatók a kötelező tárgyteljesítéseken túl az OTT5-T (0 kredites fakultatív) tárgy ismételt felvételével akár tanulmányaik végéig részt vehetnek testnevelés kurzusokon. A tanév során elérhető kurzusok listáját (helyszín, időpont) a Neptunban és a tantárgyi programokban lehet megtalálni.

  Testnevelés- és Mozgásközpont
 12. Technikai kreditek
  Ápolási, demonstrátori és TDK munka (a kurzuskrediteken felül) esetén egyes tevékenységekkel elektív krediteket lehet szerezni. Ezek a „tantárgyak” a tantervek részei (elektív modul), kurzus nem lesz rájuk hirdetve – a feltételek teljesülése esetén a TB-hez kell kérelmet benyújtani a TH ügyintézőnél. Részletek a szakos tantárgyi programokban.
Neptun

Neptun

Az itt közölt anyag kivonat, tippek és trükkök gyűjteménye a könnyebb félévkezdéshez - a TVSZ-t és a TJSZ-t, illetve a megadott jogszabályokat el kell olvasni!!!

 1. Neptun, Neptun-kód, jelszó
  A kari egyetemi oktatás megszervezése során több mint 3000 hallgató és kb. 500 oktató mindennapi együttműködését kell megszervezni. Ez kivitelezhetetlen szabályok (pl. TVSZ) és a szabályok betartatását, valamint a lehetőségek felkínálását biztosító számítógépes rendszer nélkül.
  A PTE 2016-tól a Neptun rendszert használja mint oktatásszervezési szoftvert. Elődje az ETR volt.

  A hallgatók a rendszerhez webes felületen keresztül tudnak kapcsolódni, amelyhez felhasználó nevet (Neptun-kód) és jelszót a TH ad ki. Ez a jelszó-azonosító párosítás használható pl. egyetemi wifi-hez kapcsolódáshoz is.
  Mivel 10 alkalommal elhibázott jelszó-beírás esetén a hallgató 6 órára kitiltásra kerül a jelszót használó rendszerből, jelszócsere esetén fontos azonnal átállítani a jelszót tároló eszközökön is az új belépési kombót, mert ezek az eszközök automatikusan többször megpróbálnak felcsatlakozni és így nagyon gyorsan megtörténik a kitiltás. Ha valaki mégis kitiltódik, hivatali időben írhat a TH-nak, akik a Service Desknél kérik a feloldást.
 2. A Neptun hallgatói webes felület
  A Neptun hallgatói felületet érdemes alaposan végignézni – nagyon sok hasznos információ nyerhető ki a hallgató tanulmányainak állásáról (pl. hány elektív kreditem van).

  A Neptun bejelentkező oldalán (szerver 1 / szerver 2 / szerver 3 / szerver 4)  a Tanulmányi Rendszer és a kapcsolódó NeptunMeetStreet felülethez is találnak útmutatót.

  Célszerű hetente többször belépni a felületre jelentkezési időszakokon kívül is a kurzusokhoz feltöltött anyagok ill. a Neptunba érkező üzenetek miatt is.
  A félévenkénti bejelentkezés, a tárgy- és kurzusjelentkezés, a vizsgaregisztráció minden esetben csak a Neptunban elvégezve érvényes, ill. az ott nyilvántartott adatok érvényesek.
  A Neptun használata során az elvégzett műveletek naplózásra kerülnek, ezeket a TH ellenőrizni tudja (pl. ténylegesen fel volt-e jelentkezve adott vizsgára, mikor adott le kurzust).
  A Neptun jelenleg 4 szerveren fut, ezért érdemes a belépést a https://neptun.pte.hu/ oldalról indítani.

  A felhasználó név jelenleg a Neptun-kód (személyi egyedi azonosító). Az előző rendszerben (ETR) már regisztrált felhasználóknál az akkori azonosító, az EHA-kód a felhasználónév, és sok alkalmazás még mindig az EHA-kódot hivatkozza felhasználónévként: amennyiben Önnek nem volt EHA-kódja, itt használja a Neptun-kódját.
 3. Felmerülő problémák és megoldásaik Neptun használatakor
  Oldalra bejelentkezésnél:
  - hibás jelszó: elgépelés? (pl. CapsLock be van kapcsolva). Ritkán – nem tudjuk, miért – tényleg cserélni kell a jelszót, mert egyszercsak nem működik…
  - kitiltás: hibás jelszó begépelése 10szer (esetleg már nem érvényes jelszót tároló eszköz próbál wifire kapcsolódni – ekkor pillanatok alatt megvan a 10 hibás próbálkozás) – üzenet az ügyintézője email címére: ők kérik a megfelelő helyen a feloldást. További feladat: leellenőrizni az összes (!) wifis eszközt, hogy az érvényes jelszó van-e tárolva.
  Félévre bejelentkezésnél:
  - nincs még bejelentkezési időszak, ha mégis, akkor a félév hozzárendeléssel van gond: e-mail az ügyintézőjének képernyőképpel
  - egyéb hiányosságra tekintettel nem lehetséges a bejelentkezés: pl. leadandó nyomtatványt nem írt alá, tandíjtartozása van. Erről általában az ügyintéző előre értesíti. Nézze meg az e-mailjeit és vegye fel a kapcsolatot az ügyintézőjével
  Tárgyfelvételnél:
  - nincs engedélyezve a felugró ablak a böngészőben
  - nem engedi a tárgyfelvételt, mert tartozás van: vissza kell nézni a Pénzügyek – Befizetések menüpontnál és pótolni a hiányosságot
  - nem engedi a tárgyfelvételt, mert nincs érvényes eü. alkalmasságija: egyelőre még Neptunon keresztül nem vizsgáljuk, így ez most nem lesz. Az alkalmassági felmérések eredményét a Foglalkozásegészségügyi Központ küldi meg a TH-nak a Neptunos felrögzítéshez: Ön a Neptunban a Tanulmányok – Képzési adatok menüpontban látja a lejárati időt.
  - olyan előfeltételt követel a rendszer, ami nincs a tantervében: e-mail az ügyintézőjének képernyőképpel
  Kurzusfelvételnél:
  - nem hoz kurzust, pedig meghirdetési ritmus szerint kellene lennie – e-mail az ügyintézőjének képernyőképpel
  - csak a technikai kurzus látszik: elképzelhető, hogy Ön nem menetrend szerint halad, és a kötelező tárgyaknál még az az időszak van, amikor csak a menetrend szerintiek vehetnek fel kurzust. Ellenőrizze a Tanév időbeosztásában (ÁOSZ / FOSZ / GYSZ) a kötelező tárgyakra vonatkozó felvételi szakaszokat.
  - nem annyi / olyan kurzustípusokat hoz, mint ami a tantárgyi program alapján kellene lennie e-mail az ügyintézőjének képernyőképpel
  Vizsgajelentkezésnél:
  - bónusz / normál vizsgajelentkezés kezdete: a vizsgaidőszak előtt a Feedback Bizottság értesíti e-mailben, hogy az OMHV felmérések során szerzett-e vizsgafelvételi kedvezményt vagy nem. Amennyiben bónuszt szerzett és a kedvezmény napján nem engedi a rendszer a vizsgajelentkezést arra hivatkozva, hogy nincs még időszak, küldjön e-mailt a feedback.biz@aok.pte.hu címre
  - aktív tartozás áll fenn: vissza kell nézni a Pénzügyek – Befizetések menüpontnál és pótolni a hiányosságot
 4. Neptun hallgatói segédlet
  NEPTUN Tanulmányi Rendszer Dokumentáció
Kurzusfelvétel

Kurzusfelvétel

Az itt közölt anyag kivonat, tippek és trükkök gyűjteménye a könnyebb félévkezdéshez - a TVSZ-t és a TJSZ-t, illetve a megadott jogszabályokat el kell olvasni!!!

 1. A tanév rendje
  A tanév 2 félévből (őszi és tavaszi szemeszter) áll.
  A félév
  - regisztrációs időszakból (2 hét)
  - szorgalmi időszakból (14 hét): páratlan ( * ) és páros ( ** ) hetek
  - és vizsgaidőszakból (7 hét) áll.
  (Kivétel fogorvosi és gyógyszerész 5. év és az általános orvos hatodév.)
  A tanév időbeosztását a TH weben találják szakonként: ÁOSZ FOSZ GYSZ.
  Amint látszik, az őszi szemeszter 7. vizsgahete (V7) egyben már a tavaszi szemeszter 1. regisztrációs hete (R1)
  Korábbi években a tavaszi félévet megszakította egy tavaszi szünet, azonban ez oktatói és hallgatói kérésre a szemeszter elé került, így van egy hét oktatás nélküli szünet a két félév között.
 2. Aktív hallgatói státusz
  Mivel kurzust csak aktív félévre lehet felvenni, minden félévben a bejelentkezéssel (első szemeszterben a beiratkozással) kell kezdeni, utána lehet tárgyfelvételt kezdeményezni.
  Neptun: Ügyintézés -> Beiratkozás/Bejelentkezés
 3. Határidők
  A tárgy- illetve kurzusfelvételkor három nagy időszak van:
  kötelező tárgyak felvétele és leadása Neptunban (normál eljárás): szorgalmi időszak előtti 2 hét (R1, R2)
  választható tárgyak és kritérium követelmények felvétele és leadása Neptunban (normál eljárás): szorgalmi időszak előtti hét és az első szorgalmi hét (R2, S1)
  utólagos tárgyfelvétel és leadás: kötelezőknél a szorgalmi időszak 1. hetétől, választhatóknál a 2. hetétől a hónap végéig (S1-S4)
  A mindenkori tanév időbeosztása közli az erre vonatkozó időpontokat.
  A kötelező tárgyak online felvétele és leadása három szakaszban történik:
  - a mintatanterv szerint haladó hallgatók (őket előnyben kell részesíteni a kurzusfelvétel során) a saját csoportbeosztásuknak megfelelő kurzusokat tudják felvenni: a második regisztrációs hét csütörtök reggel 8-ig
  - mintatanterv szerint haladástól függetlenül, de mindenki még csak a saját tanulócsoportjához kötött kurzusokat látja: R2 csütörtök reggel 8-tól péntek reggel 8-ig
  - a megmaradt helyeket bárki viheti, aki jogosult a tárgyat felvenni, egyben megnyílik a T0 csoport, ha egyik opció sem volt megfelelő, hanem a tantárgyfelelőstől kér egyéni elbírálást. R2 péntek reggel 8-tól szombat éjfélig
  A választható kurzusok és kritérium követelmények online felvétele és leadása 4 szakaszra oszlik:
  tárgyak és kurzusok felvétele: felvenni a teljes időszakban lehet (R2 hétfő 9-től S1 péntek éjfélig)
  tárgyak és kurzusok leadása: a minimum létszámok miatt a leadás csak S1 szerda éjfélig lehetséges
  Csütörtökön derül ki, hogy mely kurzusok lesznek törölve, mert nem jött össze rájuk elegendő jelentkező: ezekről az érintetteket értesítjük és ők a töröltek helyébe péntek éjfélig tudnak felvenni valami mást.
  Campus kurzusokat az1-4. szorgalmi hét során lehet felvenni és leadni Neptunban
 4. A tárgy- és kurzusfelvétel menete
  Tárgyat az vehet fel:
  - akinek nincs aktív tartozása
  - aki a félévre aktív státuszt állított be
  - aki a tárgy előfeltételeit teljesítette (vagy a párhuzamos előfeltételt abban a félévben felveszi)
  - és aki befér a kurzus létszámlimite alapján

  Tárgyfelvételnél a Neptun ellenőrzi ezeket, kivétel a párhuzamos előfeltételt – erre a hallgatónak kell figyelni. Amennyiben a szorgalmi időszak 3-4. hetében a TH ellenőrzés során olyan tárgyfelvételt talál, amelynél a párhuzamos előfeltétel nem teljesül és a hallgatónak beadott kérvénye sincs, a tárgyfelvételt törli.
  Tárgyat érvényesen felvenni csak Neptunban lehet (utólagos tárgyfelvételnél a kérvény jóváhagyása esetén a Neptunos tárgyfelvételt a TH intézi).

  A tantervében található tárgyakat a Tárgyfelvétel menüponton a Mintatanterv tárgyai szűrővel tudja előhozni. A campus kurzusokhoz a Minden további intézményi tárgy szűrőt kell beállítani. Campusba be nem fogadott, más szak vagy más nyelvű képzés alá tartozó tárgyra kurzust csak külön kérvénnyel lehet felvenni.

  Ha a kurzus betelt, választható tárgyaknál a tantárgyfelelősnél lehet kérni a létszámkorlát emelését.

  Kurzuscsere valójában egy leadást és egy felvételt jelent, ezért mindig figyeljen rá, hogy a leadási határidőn belül indítson ilyen műveletet.
  Neptun > Tárgyak > Tárgyfelvétel: szűrések, Tárgy sorában Felvesz gomb, felugró ablakban kurzusok kiválasztása > Mentés
 5. Órarendek
  Papír alapú órarendek
  Az adott évi tanrend ajánlott tanterv szerinti kötelező tárgyai a szak és az ajánlott félév szerinti bontásban .pdf formátumban kikerülnek a TH weblapra a regisztrációs időszak elejére. Azonban az egyeztetések, kérések, változtatások miatt ezek az órarendek rendszerint az első szorgalmi hét végére válnak véglegessé. Kérjük, hogy addig rendszeresen látogassák az oldalt és töltsék le, ha az Önöket érintő órarendben új változat érhető el.
  [ÁOK]   [GYTK] - várhatóan augusztus elejétől
  Neptunos órarendek
  A kurzusok órarendje a tantárgyfelelősök kérései alapján kerülnek fel a Neptunra, az adott kurzus adatlapjának Órarend fülére. Itt konkrét időpontokat (dátumokat) lát, helyszín megjelöléssel.
  A választható kurzusok órarendje az első hét végéig szintén változhat.
  A többség esetében az időpontokat és helyszíneket a tantárgyfelelős a regisztráció kezdetéig megadja. Sok esetben az időpont elérhető, de mivel a tantárgyfelelős termet kért, a teremadat majd csak a szorgalmi időszak előtti hétvégén kerül fel.
  Amennyiben a tantárgyfelelős az órarend kialakítására időpontegyeztető találkozót hirdet (jó esetben az 1-3. szorgalmi napok valamelyikén), az óraidőpontok és helyszínek csak ezt követően kerülnek fel Neptunra. Az időpontegyeztető találkozók helyét és idejét a kurzus adatlapján, az Alapadatok fülön, a Leírás mezőben adjuk meg.
  Neptun > Tárgyak > Felvett kurzusok
  Neptun > Információ > Tárgy/kurzus lista
  Soha ne a kurzuslistánál látszó Órarendi információk oszlopot nézze! Minden esetben a kurzus adatlapjának az Órarend fülén, mert csak ott látszik az összes időpont!
 6. Engedélyhez kötött vagy utólagos kurzusfelvétel, kurzusleadás
  Egyes kurzusfelvételi- és leadási műveletek nem végezhetők el a hallgató által a Neptun felületen.
  Ilyenek például:
  - más szak tárgyának / kurzusának felvétele
  - tárgy / kurzus felvétele más képzési nyelven (kivétel az OX kezdetű tárgykódú, a tantervben rögzített, de idegen nyelvű tárgyak/kurzusok)
  - határidő utáni tárgy / kurzusfelvétel- és leadás
  Ezekben az esetekben le kell tölteni a nyomtatványt a TH weblapjáról ÁOK GYTK, kitölteni (az indoklásra érdemes komoly figyelmet fordítani, mert csak nyomós indok esetén fogják engedélyezni a műveletet) és leadni a TH ügyintézőnek. A döntést az illetékes bizottság hozza meg, kedvező döntés esetén a TH ügyintéző végzi el a Neptunban a rögzítést.
  A tanév időbeosztása tartalmazza a határidőket adott tanévre, illetve az eljárásról az e-mailben kiküldött félévkezdési hirdetmény is tájékoztat.
 7. Félévkezdés menetrendje
  Általában tanév előtt 2-3 héttel rendelkezésre áll a TH weblapján
  - a tanév időbeosztása
  - az Önre vonatkozó ajánlott tanterv
  - a tantárgyi programok (előfeltételek, meghirdetési ritmus).
  Ezeket tanulmányozza át.
  Válassza ki, adott félévben mely kötelező tárgyakat kell teljesítenie, és mely választható tárgyak érdeklik. Jegyezze fel ezek tárgykódját.
  Felugró ablak legyen engedélyezve a böngészőjében.
  A Neptunos jelszavát ellenőrizze: valamennyi wifi képes eszközén jól legyen beállítva, nehogy kitiltásra kerüljön sor.
  A Neptunban nézze meg, hogy a Pénzügyek – Befizetés menüponton van-e tartozása, ha van, egyenlítse ki. (Félévek = minden félév!!, Státusz = aktív)
  A regisztrációs időszakban (szorgalmi időszak előtti két hét: R2, R1)
  - jelentkezzen be a félévre: állítson be aktív hallgatói jogviszonyt

  Neptun: Ügyintézés -> Beiratkozás/Bejelentkezés
  - nézze át a kötelező tárgyakra vonatkozó órarendet:
  - nézze át a kurzusfelvételi időszak beosztását a félévkezdési hirdetményben (ÁOSZ / FOSZ / GYSZ)
  - az ennek megfelelő időszakban vegye fel az ajánlott tanterve szerint következő kötelező tárgyakat illetve a kiválasztott választható kurzusokat és kritériumkövetelményeket - és a tanulócsoportjának megfelelően a hozzájuk tartozó kurzusokat
  Neptun – Tárgyak – Tárgyfelvétel – Félév = adott félév, Tárgytípus = Mintatanterv tárgyai, többi igény szerint > Tárgyak listázása > adott tárgy sorának végén: Felvesz: felugró ablakban a Felvehető kurzusoknál felsorolt kurzusok közül kurzustípusonként az Önnek megfelelőt.
  Információk a kurzusokról:
  - figyelni kell: a kurzuscím végét: ha nem indul a kurzus, ott jelezzük, az Alapadatok fülön
  - a Leírás mezőt (szervezési információk, pl. időpontegyeztető találkozó helye és ideje),
  - a kurzus adatlapján az Órarend fülön az összes felsorolt időpontot és helyet
  - Választható kurzusok helyszíne: amennyiben a tanszék időpontegyeztető találkozót tart vagy a közös termekből kér a kurzushoz, a helyszín információ csak a szorgalmi időszak előtti hét végén vagy az után derül ki, de minden esetben a kurzusadatlap Órarend fülén lesz elérhető
  Ellenőrizze,
  - vett-e fel olyan tárgyat, aminek párhuzamos előfeltétele volt: felvette-e az előírt előfeltétel-tárgyat (a Neptun nem fog szólni)
  - Ellenőrizze, minden szükséges tárgyat felvett-e. Minden tárgyat, amire nincs szüksége, leadott-e?
  - Ellenőrizze az összeállt órarendet: el tud-e jutni késés nélkül a kiválasztott órákra?
  Campusok és termek
  Teremkód alapú online térkép
 8. Hibajelzés, mulasztások, panasztétel
  Ha a Neptun működése során hibát tapasztal vagy elakad valahol egy folyamatban, kérjük, hogy jelezze a problémát:
  - lehetőleg írásban (mert annak nyoma van és kisebb a félreértelmezés lehetősége, és az ügyintézők telefonon nem mindig elérhetőek),
  - célszerűen képernyőképpel (sokat segít a hiba beazonosításában),
  - és mindenképpen lehetőleg azonnal (sok folyamat nagyon szigorúan időhöz kötött, így csak a határidőn belül jelzett hibákra szabad az illetékeseknek reagálnia)

  Általában az éppen aktuális folyamatokkal kapcsolatban kiküldött e-mail és feltett hirdetmény azt is tartalmazza, hogy mikor hova kell küldeni a hibajelentést vagy a segítségkérő e-mailt.

  A Neptun minden sikeres műveletet naplóz (logol): fel- és lejelentkezéseket, bejegyzések rögzítését, így az ügyintézők vissza tudják nézni, hogy ha megtörtént a művelet, akkor pontosan mikor, ki végezte el.

  Amennyiben lemarad valamilyen folyamatról, néhány esetben van lehetőség utólagos eljárásra. Ilyenkor általában kérvényt kell beadni és általában egy bizottság dönt a kérésről. Ez viszont mindig kétesélyes és időbe is telik, időnként pedig díja is van.

  Ha valamely ügyben az eljárás során vél hibát vagy jogsértést felfedezni, rosszul rögzítettek valamit, vagy egyéb ok miatt panaszt szeretne tenni,
  - tantárgyakkal / kurzusokkal kapcsolatban a javasolt hivatalos útvonal: először a gyakorlatvezetője, majd a tantárgyfelelős, majd a szervezeti egység vezetője tud segíteni.
  - hivatali eljárásoknál először a TH ügyintézőjét keresse, szükség esetén léphet tovább bizottságokhoz / a tanulmányi hivatalvezetőhöz, majd az oktatási dékánhelyetteshez, igen ritka esetben a dékánhoz. Másodfokú eljárást is kezdeményezhet.
  Hallgatói panaszkezelésről szóló eljárás
Szorgalmi időszak

Szorgalmi időszak

Az itt közölt anyag kivonat, tippek és trükkök gyűjteménye a könnyebb félévkezdéshez - a TVSZ-t és a TJSZ-t, illetve a megadott jogszabályokat el kell olvasni!!!

 1. Kurzusfajták: tárgykurzus, vizsgakurzus, technikai csoport
  A tantervben előírt tárgyak tárgykurzus(ok) felvételével teljesíthetők a félévek során. A tantárgy a tananyagot magát, a tárgykurzus az elsajátítás segítésére létrejött alkalom-csoportot (időpont, helyszín, oktató) jelenti. A kurzus minden esetben adott félévre jön létre, adott tantervi anyag adja a tartalmát. A tárgykurzust röviden kurzusnak szokás hívni.
  Amennyiben a hallgató adott félévben a tárgyat nem teljesítette, a következő olyan félévben, amikor a tárgyat TÁRGYKURZUS formájában meghirdetik, felveheti újra a tárgyat – az afélévi kurzusokon. Ebben az esetben azonban a tárgy kurzusait újra teljesítenie kell, az óralátogatás illetve félév közben előírt feladatok teljesítése alól felmentés nem adható, még akkor sem, ha előző félévben a félévzáró aláírást már megszerezte.
  Amennyiben adott félévben a félévzáró aláírást sikerült megszerezni, azonban a vizsgát nem tudta abszolválni a hallgató, a következő olyan félévben, amikor a tárgyat VIZSGAKURZUS formájában meghirdetik, a hallgató felveheti a tárgyat a vizsgakurzussal, ekkor óralátogatásra nincs joga, de a vizsgalehetőségeit a vizsgakurzushoz kiírt vizsgaidőpontokon használhatja. A vizsgakurzus meghirdetési féléve eltérhet a tantárgy ajánlott szemeszterétől. Nem minden tárgyhoz hirdetnek vizsgakurzust – ezt a tantárgyfelelős dönti el és ez az információ a tanévkezdést megelőzően érhető csak el a Neptunban illetve a TH Hirdetmények oldalán.

  T0 (ténull) kurzusok: kötelező tárgyak gyakorlataihoz és szemináriumaihoz a tanulócsoportokhoz kötött kurzusokon kívül a TH létrehoz egy-egy technikai csoportot órafajtánként, T0 jelzéssel. Ezekhez a kurzusokhoz nem tartozik óra, kizárólag bufferként szolgálnak azok számára, akiknek létszámkorlát vagy valami más miatt a meghirdetett kurzusok közül nem tudnak választani. Aki technikai kurzusra jelentkezik, a tanszéken megszokott módon kérheti a tantárgyfelelőstől, hogy melyik tényleges kurzusba szeretne bekerülni – azonban a döntést a tantárgyfelelős hozza. Ekkor kerülhet át a ténylegesen futó kurzusok egyikébe.
 2. Jelenlét, késés, hiányzások, pótlás
  A felvett kurzusoknál az óralátogatás kötelező (kivétel vizsgakurzus, ahol ilyenre nincs lehetőség).
  Kiscsoportos foglalkozásokat csak az látogathatja, aki az adott kurzust a Neptunban felvette (vagy aki ugyanazon tárgy másik kurzusát felvette és a tantárgyfelelős engedélyével pl. mulasztást pótol azon az órán).
  A gyakorlatvezető (és egyes tárgyaknál az előadást tartó oktató) jogosult katalógust (jelenléti ívet) vezetni a megjelenésről.
  Általános szabály, hogy a kiírt órák 15-25%-ának elmulasztása esetén a tantárgyfelelős dönt arról, hogy a mulasztás ellenére a hallgató féléve elfogadható-e, 25% mulasztás fölött azonban a félév nem fogadható el. Az egyes tárgyakra vonatkozó (további) elfogadási feltételeket, kérjük, olvassa el a tantárgyi programban.
  Az órai késéseket az intézetek eltérően kezelik – a gyakorlatvezető ad felvilágosítást általában az első órán ezzel kapcsolatban.
  Neptun > Tárgyak > Felvett kurzusok > Kurzusadatok > Jelenléti statisztika

 3. NMS: feladatteljesítés, szavazás, jelentkezési listák
  A Neptun kiegészítő felülete a Neptun MeetStreet (röviden NMS). Az NMS színtereket tartalmaz, amelyek hallgatói-oktatói együttműködésre adnak lehetőséget: fórumok, feliratkozási listák, megosztott dokumentumok állnak rendelkezésre. Az oktatási egységek különböző mértékben használják ezt a funkciót: a gyakorlatvezetők adnak tájékoztatást, hogy mikor mi fog felkerülni. Beadandó feladatok is kezelhetők az NMS-en.

  Minden kurzushoz létrejön egy kurzusszíntér, amelynek a hallgató automatikusan tagja lesz, ha a kurzust felveszi.
  Neptun > NMS > Virtuális terek – Szűrés: Saját terek + Kurzus bepipálva + félév: aktuális félév

  A kurzusszíntereken kívül további színterek használhatók meghívás esetén, pl. a MediSkillLabor által meghirdetett manuális gyakorló „kurzusok” színterei:
  Neptun > NMS > Virtuális terek – Szűrés: Terek + Félév: minden félév + Virtuális tér neve: MSL%
 4. Felszerelés
  A tantárgyi program (tantárgyleírás) tartalmazza az elsajátításhoz szükséges eszközök, könyvek, jegyzetek listáját. Az első foglalkozáson az oktató a tantárgyi programban megjelentekhez képest további követelményeket írhat elő.
  Általános elvárás, hogy a hallgató a személyes felszerelését (táska, kabát, stb.) az épület ruhatárában helyezze el, kevés oktatási egységbe engedik bevinni azt. A besurranó tolvajok miatt kérjük, hogy vagyontárgyait ne hagyja őrizetlenül a folyosókon.
 5. A félév végi aláírás
  Amennyiben a hallgató a tantárgyi programban (vagy az év elején a tantárgy oktatásáért felelős intézet/klinika/tanszék által kihirdetett) feltételeknek (pl. jelenlét, órai aktivitás, jegyzőkönyv készítése, beadandók, zárthelyi számonkérések, stb.) megfelelt, megkapja a „félév végi aláírást(ez a kifejezés még a régi, papír alapú leckekönyves időszakból származik, ahol ezen feltételek teljesülését a tantárgyfelelős fizikai módon az aláírásával hitelesítette). Ma ez egy elektronikus bejegyzés a Neptunba és azt jelenti, hogy kritérium követelmények esetén a tárgy teljesítve van, kötelező tárgyaknál a hallgató vizsgára bocsátható, illetve választhatóknál érdemjegyet kaphat.
  Amennyiben a tantárgyi programban rögzített feltételek nem teljesülnek, a tantárgyfelelősnek jogában áll megtagadni az aláírást: így a hallgató a tárgyból jegyet nem kaphat, a tárgyat nem tudja teljesíteni adott félévben. (aláírás megtagadás / letiltás)
  A félév végi aláírás azonban adott félévre szól. Amennyiben sikertelen teljesítés esetén a hallgató a tárgyat újra felvenni kényszerül (tárgykurzus formájában), a következő tárgy/kurzusfelvétel esetén az aláírást újra meg kell szerezni.
  Letiltás esetén a hallgató e-mail és Neptun üzenetet kap és adott tárgyból a már felvitt vizsgajelentkezései törlődnek. Panasszal élni a tantárgyfelelősnél lehet.
  Neptun > Tanulmányok > Féléves adatok > félév szűrés, a listában a letiltottaknál hiányzik a pipa a Vizsgára jelentkezhet oszlopban, a Lehetőségeknél pedig a Jegynél Letiltva szerepel
 6. Számonkérések: félév közbeni, évközi jegy, vizsga, szigorlat
  A tantervben előírt módon az egyes tárgyak teljesítését érdemjegy mutatja (minőségi mutató) – kivéve kritérium követelmények, ahol nincs érdemjegy (se kreditpont), csak az aláírást kell megszerezni.
  A tárgyak többségénél már a félév közben is rendszeres számonkérések zajlanak, amelyek alapján például az évközi jegyre végződő választható tárgyak érdemjegyeit kialakítják, a kötelező tárgyaknál azonban a félévvégi aláírás megszerzését követően a vizsgaidőszakban vizsgát kell tenni: a hagyományosan kollokviumként emlegetett vizsga féléves anyagból kér számon, míg a szigorlat általában több félév anyagát öleli fel.
  A félévközi számonkérések beszámíthatók a vizsgaidőszakban tett vizsgák érdemjegyébe.
 7. A feedback rendszer, beiskolázási feedback
  A Kar célja jól működő minőségbiztosítási rendszer megvalósításával magas szintű, fejlődő színvonalú oktatás biztosítása. Ennek záloga a visszajelzések rendszeres begyűjtése és az azokra történő reagálás.
  Ezeket a visszajelzéseket az oktatás jelenlegi állapotáról részben a hallgatóktól kapjuk – a feedback rendszeren keresztül.
  A hallgatóknak félévente több témában van lehetőségük véleménynyilvánításra. Kérdőívekhez férnek hozzá, amelyek a Neptunban vagy egyéb felületen elérhetők egyes időszakokban. A kérdőívek tantárgyakhoz, előadásokhoz vagy vizsgákhoz, vagy egyéb oktatásszervezési folyamatokhoz kapcsolódnak.
  A zajló felmérések közül itt a kari Feedback Bizottság kérdőívére hívjuk fel a figyelmet, amely az oktatói munka hallgatói értékelésével foglalkozik (OMHV): minden vizsgaidőszak után 2 hétig van lehetőség az elmúlt félév kötelező tárgyait/kurzusait értékelni. Aki minden ilyen kérdőívet kitölt adott félévről, a következő aktív vizsgaidőszakában egy nappal korábban kezdheti meg a vizsgaidőpontjaira a feliratkozást (bonus regisztrációs időpont). A hallgatók közel 80%-a él is ezzel a lehetőséggel.
  A válaszadás minden esetben anonim (a kitöltött kérdőívet nem lehet a kitöltőhöz kötni, a kitöltőről csak az kerül feljegyzésre, hogy kitöltötte-e az adott kérdőívet).
  Ön mint tanulmányait megkezdő hallgató úgy tud már az első félév vizsgaidőszakában hozzájutni a korábbi vizsgafelvétel lehetőségéhez, hogy a beiskolázási kérdőívet válaszolja meg. A további félévekben pedig a már felvett kötelező tárgyait értékelve tud élni a lehetőséggel.
  A feedback rendszerről további információt a Feedback Bizottság honlapján talál.
  Dékáni rendelet a kedvezményes vizsgajelentkezéssel kapcsolatban
  Neptun > Ügyintézés > Kérdőívek
Medikett

Medikett

Az egyetemi közeg, kiemelten az orvoskar számos sajátos, mélyen gyökerező, sokszor íratlan szabályok szerint működik - egyfajta szervezeti kultúra, amelyet megismerve a résztvevők (pl. hallgatók) könnyebben tudnak boldogulni a mindennapokban.

 1. Kommunikáció
  Az orvoskari kommunikációs stílus jelentősen eltér a középiskolában talán megszokott vagy a hallgatók által egymás között alkalmazott módtól. Ennek részben szakmai okai, részben pedig generációs okai is vannak.
  A legtöbb probléma az írásbeli kommunikációs során szokott előjönni, ezért a hallgatók összeállítottak egy ajánlást hogyan érdemes levelezni oktatókkal, vezetőkkel, ügyintézőkkel.
  A dokumentálás miatt az ügyintézés gyakran jár kérvények, nyomtatványok kitöltésével. Kérjük, ne csupán a pontos kitöltésre, de az alapos indoklásra is fordítson figyelmet.
 2. Öltözködés
  Önök orvosnak/gyógyszerésznek készülnek, és mint minden szakmának, az orvosi/gyógyszerészi hivatásnak is megvannak a megjelenési szabályai.
  A szakmai életre felkészítés során a kívánatos viselkedés, megjelenés elsajátítása ugyancsak része a „tananyagnak”.
  Az egészségügyi szakember pozíciójánál fogva összeszedettséget, felkészültséget, fegyelmet, bizalmat kell sugározzon és meg kell feleljen a szakmai (higiéniai) követelményeknek.
  Természetesen medikusként a mindennapok során elfogadható a fiatalos, korosztályra jellemző megjelenés (amennyiben a szükséges higiéniai követelményeknek megfelel), azonban elvárt, hogy a hivatalos rendezvényeken (pl. tanórák, klinikai gyakorlatok, vizsgák, konferenciák) a Kar presztízséhez és az orvosszakma hagyományosan konzervatív stílusához alkalmazkodjanak, ezzel sugallva, hogy a hallgató tisztában van a szakma formai követelményeivel is.
  A vizsgán bizalmat keltő a Kar arculatának megfelelő jó megjelenés, és azt se feledjék, hogy oktatóik rendszerint idősebbek …
 3. Fegyelmi ügyek
  Az egyetemi polgárok viselkedésre vonatkozó szabályok, előírásokról a Tanulmányi Hivatal- Szabályzatok, utasítások, eljárásrendek menüpontjában tájékozódhat, továbbá:
  - a TVSZ,
  - a Magatartási kézikönyv,
  - a házirend,
  - a PTE Fegyelmi szabályzata,
  - a vizsgacsalásokkal kapcsolatos dékáni utasítás.
Kommunikáció, jogorvoslat

Kommunikáció, jogorvoslat

Az egyetemi hivatalos kommunikáció két oldala:

 1. Az egyetem felől:
  hivatalos csatornák:
  - hirdetmény: PTE weblap, ÁOK weblap, Neptun kezdőoldal
  - kör e-mail levelező listára: TH-tól, oktatóktól, szervezeti egységtől
  (Kérjük, figyeljen oda, hogy a tanulmányi ügyintézőjének ill. a TH e-mail címe ne kerüljön a levelező rendszerében gray-listre, még akkor sem, ha ezekről a címekről többször érkezik több száz címzettel rendelkező üzenet.)
  - Direkt, személyes e-mail: a Neptunban nyilvántartott e-mail címére (Az e-mail címben és az értesítési címben bekövetkezett változások esetében kiemelten fontos, hogy 8 napon belül átvezettesse az új adatot a Neptunban)
  - Neptun üzenet: Neptunból és Neptun Meet Street színtérből (oktatóktól, szervezetektől) a Neptunban elérhető „mailboxba” – kurzusmail, vizsgamail
  - Neptun bejegyzés (pl. beírt jegy)
  - Neptun felugró ablakos üzenet (pl. hibaüzenet)
  - hivatalos levél: értesítési vagy állandó lakcímre
  - telefonos megkeresés a TH-tól vagy egyetemi szervezeti egységtől
 2. A hallgató felől:
  - e-mail
  - papír alapú kérvény
  - nyomtatvány beadása
  - telefonos megkeresés
 3. Nem számít hivatalos kommunikációnak:
  - közösségi oldalon (pl. Facebookon, Instagramon) tett bejegyzés, üzenet
  - Skype, Twitter, stb. üzenet
 4. Határidők
  Minden oktatásszervezési folyamat határidőhöz kötött, legyen az beadandó irat vagy Neptunos eljárás. Egyes határidők elmulasztása esetén utólagos eljárásban (kérvény, pótdíj) még el lehet intézni az adott feladatot, míg mások jogvesztő hatályúak: aki lemarad, az semmilyen módon nem tud pótolni. Kérjük, hogy a határidőket tartsák be minél pontosabban.
  Az egyes, soron következő feladatokról a TH e-mailben és a weblapra kifüggesztett Hírek tájékoztatja a hallgatókat (ezért is fontos a karbantartott, működő e-mail fiók).
 5. Panaszbejelentés, jogorvoslat
  Ha a Neptun működése során hibát tapasztal vagy elakad valahol egy folyamatban, kérjük, hogy jelezze a problémát:
  - lehetőleg írásban (mert annak nyoma van és kisebb a félreértelmezés lehetősége, és az ügyintézők telefonon nem mindig elérhetőek),
  - célszerűen képernyőképpel (sokat segít a hiba beazonosításában),
  - és mindenképpen lehetőleg azonnal (sok folyamat nagyon szigorúan időhöz kötött, így csak a határidőn belül jelzett hibákra szabad az illetékeseknek reagálnia)
  Általában az éppen aktuális folyamatokkal kapcsolatban kiküldött e-mail és feltett hirdetmény azt is tartalmazza, hogy mikor hova kell küldeni a hibajelentést vagy a segítségkérő e-mailt.
  A Neptun minden sikeres műveletet naplóz (logol): fel- és lejelentkezéseket, bejegyzések rögzítését, így az ügyintézők vissza tudják nézni, hogy ha megtörtént a művelet, akkor pontosan mikor, ki végezte el.

  Amennyiben lemarad valamilyen folyamatról, néhány esetben van lehetőség utólagos eljárásra. Ilyenkor általában kérvényt kell beadni és általában egy bizottság dönt a kérésről. Ez viszont mindig kétesélyes és időbe is telik, időnként pedig díja is van.
  A jogszabályok ismerete kiemelten fontos. Kiadványokban, levelekben gyakran csak utalások történnek szabályzatokra, rendeletekre (sokszor nem teljes körű a kiemelt információ) és sok a szájhagyomány útján terjedő információ is. Ez az oldal is csak néhány pontra hívja fel a figyelmet - a TVSZ-t, a TJSZ-t és a dékáni utasításokat, valamint a kiküldött hirdetményeket (pl. félévkezdési, vizsgaidőszakról szóló) mindig alaposan tanulmányozzák át.

  Ha valamely ügyben az eljárás során vél hibát vagy jogsértést felfedezni, rosszul rögzítettek valamit, vagy egyéb ok miatt panaszt szeretne tenni,
  - tantárgyakkal / kurzusokkal kapcsolatban a javasolt hivatalos útvonal: először a gyakorlatvezetője, majd a tantárgyfelelős, majd a szervezeti egység vezetője tud segíteni.
  - hivatali eljárásoknál először a TH ügyintézőjét keresse, szükség esetén léphet tovább bizottságokhoz / a tanulmányi hivatalvezetőhöz, majd az oktatási dékánhelyetteshez, igen ritka esetben a dékánhoz.
  Elutasító hivatalos döntést követően másodfokú eljárást is kezdeményezhet.
  Hallgatói panaszkezelési eljárási rend
Hallgatói Szolgáltatások

Hallgatói Szolgáltatások

Hallgatói Szolgáltatói Osztály


Albérlet és Kollégium
Albérlet
Kollégium
Kollégiumi díjtámogatás
Mathias Corvinus Collegium
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Juniorképzése (kiváló diákjóléti és tehetséggondozási szolgáltatásokat kínáló szakkollégium) felvételt hirdet középiskolai tanulmányaikat idén befejező diákok számára, akik Pécsett nappali tagozatos egyetemi hallgatóként fogják tanulmányaikat megkezdeni; vagy a felsőoktatás első évét befejező hallgatók részére, akik az egyetemet II. éven fogják folytatni. Felhívás
Könyvtárak
Tudásközpont
Kari Könyvtár
Peer Program
A PTE Orvostudományi Karán fontosnak tartjuk, hogy az első és felsőbb éves hallgatóink tudják és érezhessék, hogy kérdéseikkel és kihívásaikkal van kihez fordulni, van kitől segítséget kérni. Ezért hoztuk létre a Pártfogó / Peer Programot 2019-ben. A program elsődleges célja, hogy megkönnyítsük hallgatóink számára a probléma megoldásához szükséges út elérését. 2019-ben 16 pártfogóval indultunk, s azóta már több, mint 40-en dolgozunk együtt. A Peer-ek között vannak magyar, angol és német programos orvostanhallgatók, valamint Fogorvos és Gyógyszerész szakos hallgatók is. Az első és felsőbb évesek problémáján túl mentálhigiénés eligazításban is segítségetekre tudnak lenni. Ha elveszettnek érzed magad, egy Pártfogó mindig segíteni fog, hogy jobb legyen a hangulatod! Mivel keresheted fel a Pártfogókat? Bármivel! Ha úgy érzed, hogy nincs kihez fordulni a problémáddal, válassz ki egy szimpatikus Peer-t nyelvre és nemzetiségre való tekintet nélkül, akivel együtt biztosan hamar megoldást találtok bármilyen kérdésben, legyen szó tanulmányi vagy akár életvezetési kihívásokról! https://peer.aok.pte.hu/

Pszikon

Your Life

Támogató Szolgálat

Vallásgyakorlás

Jogsegélyszolgálat

Pécs

Pécs

PécsKoronavírus

Koronavírus

Részletes, folyamatosan frissülő információkért kattints a képre: